"Зірка"

Міжнародна Академічна Професійно-Освітня Організація 

тел. +38 (050) 536 49 60

 

тел. +38 (067) 892  35  16

 

e-mail: bygalter_akadem@ukr.net

Адреса: 

вул. Князя Володимира Великого буд. 16, оф. 87 

Індивідуальний курс

 

 

Підвищення кваліфікації

Бухгалтерський + податковий облік + бух. програма 1С 8.3
 

Тема 1. Створення підприємств та порядок формування статутного капіталу

 

Тема 2 Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

 

Тема 3 Облік нематеріальних активів підприємств

 

  •   Практичний приклад з НМА (придбання, ведення в експлуатацію, амортизація та списання) в програмі 1с

 

Тема 4 Облік безготівкових коштів на поточному рахунку в банку

 

  •  Практичниц приклад ведення обліку грошових засобів на поточному рахунку

у банку з допомогою програми 1С

 

Тема 5 Облік обовязків по кредитам та позикам підприємства 

 

  • Практичний приклад по кредитам в програмі 1С

 

 

Тема 6 Облік готівки грошових засобів у касі підприємства

 

  • Практичний пиклад по касі в програмі 1С

 

Тема 7 Облік розрахунків з підзвітними особами

 

  • Пактичний приклад з авансового звіту у програмі 1С 

 

Тема 8 Облік витрат на оплату праці та інші витрати робітникам

 

  • Обробра практичного прикладу по заробіної плати у програмі 1С

 

Тема 9 Облік запасів на підприємстві

 

  • Обробка практичного прикладу по запасам в програмі 1С

 

Тема 10 Облік виробничих витрат та готової продукції

 

  • Обробка практичного прикладу по виробництву в програмі 1С

 

Тема 11 Облік валютних операцій

 

Тема 12 Визначення фінансового результату. Складання та аналіз фінансової звітності підприємства

 

Тема 13 Фінансова звітність