"Зірка"

Міжнародна Академічна Професійно-Освітня Організація 

тел. +38 (050) 536 49 60

 

тел. +38 (067) 892  35  16

 

e-mail: bygalter_akadem@ukr.net

Адреса: 

вул. Князя Володимира Великого буд. 16, оф. 87 

Індивідуальний курс

 

Для керівників

Бухгалтерський + податковий облік + бухгалтерська програма 1с 8.3

 

Організація бухгалтерського обліку:

 • Предмет бухгалтерського обліку, нормативне регулювання бухгалтерського обліку

 • Господарські засоби підприємства та джерела їх формування 

 

Облік основних засобів в нематеріальних активі НМА та МШП:

 • Надходження та вибуття

 • Амортизація

 • Ремонт та модернізація

 

Облік ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей) - організація складського обліку

 • Інвентарізація

 • Методи оцінки вибуття

 

ДОКУМЕНТИ:

 1. Податковий кодекс України

 2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств і організацій

 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (ПСБО)

 5. Бланки Балансу (форми № 1) та звіти про фінансові результати (форми № 2)

 

Облік грошових коштів, кредитів банку та позик:

 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами

 • Облік безготівкового грошового обігу (відкриття розрахункового рахунку та взаємини з банком)

 • облік готівкового грошового обігу в касі

 • Звіт про рух грошових коштів

Облік витрат на відрядження. Авансовий звіт

Облік праці та нарахування заробітної плати

ДОКУМЕНТИ:

 1. Бланки прибуткового та видаткового касових ордерів, касова книга

 2. Бланк авансового звіту

 3. табель обліку робочого часу

 

Облік витрат

 • Облік витрат на підприємстві, калькуляція собівартості

 • Облік готової продукції товарів

 • Тіпи цін та ціноутворення

Поняття доходів та витрат. Облік прибутку та витрат

ДОКУМЕНТИ:

 1. Прибуткові - видаткові накладні

 2. Акт виконаних робіт

 3. Податкова накладна

 

Система податкової системи в Україні

Бухгалтерська та податкова звітність

ЄСВ та НДФЛ (звітності)

Спрощення системи податкування

ДОКУМЕНТИ:

 1. Бланк декларації з ПДВ (з додатками)

 2. Бланк декларації про прибуток підприємства (з додатками)

 3. Бланк звітності з ЄСВ та форма 1 ДФ